User Tools

Site Tools


4500--9886-aoyagi-la-gi

Aoyagi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 8 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9886
Tên thay thế 1994 VM7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9893913
Viễn điểm quỹ đạo 2.8386043
Độ lệch tâm 0.1758935
Chu kỳ quỹ đạo 1369.9468891
Độ bất thường trung bình 203.62956
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28285
Kinh độ của điểm nút lên 50.55806
Acgumen của cận điểm 15.76406
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

9886 Aoyagi (1994 VM7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 11 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9886 Aoyagi
4500--9886-aoyagi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)