User Tools

Site Tools


4502--10078-stanthorpe-la-gi

Stanthorpe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 30 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10078
Đặt tên theo Stanthorpe
Tên thay thế 1989 UJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0944525
Viễn điểm quỹ đạo 3.0222597
Độ lệch tâm 0.1813288
Chu kỳ quỹ đạo 1494.6514521
Độ bất thường trung bình 263.82438
Độ nghiêng quỹ đạo 13.11050
Kinh độ của điểm nút lên 359.57880
Acgumen của cận điểm 291.62619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10078 Stanthorpe (1989 UJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1989 bởi Tsutomu Seki ở Geisei. Nó được đặt theo tên the town thuộc Stanthorpe, Queensland.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10078 Stanthorpe
4502--10078-stanthorpe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)