User Tools

Site Tools


4503--10213-koukol-k-la-gi

10213 Koukolík
Tên
Tên Koukolík
Tên chỉ định 1997 RK7
Phát hiện
Ngày phát hiện 10 tháng 9 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2628399
Bán trục lớn (a) 2.4346632 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7947366 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0745898 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.80 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.17907°
Kinh độ (Ω) 302.78489°
Acgumen (ω) 54.95673°
Độ bất thường trung bình (M) 283.18548°

10213 Koukolík là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1387.5759380 ngày (3.80 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4503--10213-koukol-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)