User Tools

Site Tools


4504--10373-macrobert-la-gi

MacRobert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. di Cicco
Nơi khám phá Sudbury, Massachusetts
Ngày khám phá 14 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10373
Tên thay thế 1996 ER
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9108617
Viễn điểm quỹ đạo 2.4343971
Độ lệch tâm 0.1204843
Chu kỳ quỹ đạo 1169.7064739
Độ bất thường trung bình 162.97696
Độ nghiêng quỹ đạo 4.72157
Kinh độ của điểm nút lên 175.24630
Acgumen của cận điểm 133.76068
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10373 MacRobert (1996 ER) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 3 năm 1996 bởi D. di Cicco ở Sudbury, Massachusetts. Nó được đặt theo tên Alan MacRobert[1].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10373 MacRobert[2].
  1. ^ “Sky và Telescope - Alan MacRobert”. Sky Publishing. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2009. 
  2. ^ “Alan M. MacRobert - Sky & Telescope”. Sky & Telescope. Truy cập 7 tháng 10 năm 2015. 
4504--10373-macrobert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)