User Tools

Site Tools


4505--10555-tagaharue-la-gi

Tagaharue
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10555
Tên thay thế 1993 HH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9736403
Viễn điểm quỹ đạo 3.4387427
Độ lệch tâm 0.0725319
Chu kỳ quỹ đạo 2096.9236557
Độ bất thường trung bình 241.10207
Độ nghiêng quỹ đạo 16.80681
Kinh độ của điểm nút lên 37.66856
Acgumen của cận điểm 147.10091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

10555 Tagaharue (1993 HH) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10555 Tagaharue
4505--10555-tagaharue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)