User Tools

Site Tools


4507--7677-sawa-la-gi

Sawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7677
Tên thay thế 1995 YP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1783362
Viễn điểm quỹ đạo 2.6868470
Độ lệch tâm 0.1045204
Chu kỳ quỹ đạo 1385.8053650
Độ bất thường trung bình 198.51275
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40059
Kinh độ của điểm nút lên 133.61793
Acgumen của cận điểm 221.92864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7677 Sawa (1995 YP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 12 năm 1995 bởi Takao Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7677 Sawa
4507--7677-sawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)