User Tools

Site Tools


4508--8040-utsumikazuhiko-la-gi

Utsumikazuhiko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8040
Tên thay thế 1993 SY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1065658
Viễn điểm quỹ đạo 2.9883222
Độ lệch tâm 0.1730669
Chu kỳ quỹ đạo 1485.0990116
Độ bất thường trung bình 191.59653
Độ nghiêng quỹ đạo 5.88655
Kinh độ của điểm nút lên 207.78187
Acgumen của cận điểm 194.08403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8040 Utsumikazuhiko (1993 SY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8040 Utsumikazuhiko
4508--8040-utsumikazuhiko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)