User Tools

Site Tools


4509--8181-rossini-la-gi

Rossini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8181
Đặt tên theo Gioachino Rossini
Tên thay thế 1992 ST26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4555486
Viễn điểm quỹ đạo 3.0349168
Độ lệch tâm 0.1055226
Chu kỳ quỹ đạo 1661.3731166
Độ bất thường trung bình 131.59810
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11744
Kinh độ của điểm nút lên 279.00538
Acgumen của cận điểm 126.70187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8181 Rossini (1992 ST26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1992 bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên Italian composer Gioachino Rossini.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8181 Rossini
4509--8181-rossini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)