User Tools

Site Tools


4510--8323-krimigis-la-gi

Krimigis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8323
Đặt tên theo Stamatios Krimigis
Tên thay thế 1979 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8907737
Viễn điểm quỹ đạo 3.5031973
Độ lệch tâm 0.2989307
Chu kỳ quỹ đạo 1617.7683452
Độ bất thường trung bình 139.91974
Độ nghiêng quỹ đạo 9.80471
Kinh độ của điểm nút lên 132.15252
Acgumen của cận điểm 307.71677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8323 Krimigis (1979 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1979 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell. Tênd after Dr Stamatios Krimigis. The I.A.U. in 1999 named asteroid "8323 Krimigis", (previously 1979 UH) in his honor.

  • Tom Krimigis
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8323 Krimigis
4510--8323-krimigis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)