User Tools

Site Tools


4511--8666-reuter-la-gi

Reuter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8666
Tên thay thế 1991 GG10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9493145
Viễn điểm quỹ đạo 2.6087253
Độ lệch tâm 0.1446698
Chu kỳ quỹ đạo 1256.6681517
Độ bất thường trung bình 67.90488
Độ nghiêng quỹ đạo 4.03655
Kinh độ của điểm nút lên 115.77112
Acgumen của cận điểm 345.42025
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

8666 Reuter (1991 GG10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8666 Reuter
4511--8666-reuter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)