User Tools

Site Tools


4513--8961-schoenobaenus-la-gi

Schoenobaenus
Khám phá
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8961
Tên thay thế 2702 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7468837
Viễn điểm quỹ đạo 3.6600013
Độ lệch tâm 0.1425213
Chu kỳ quỹ đạo 2094.2273148
Độ bất thường trung bình 301.23971
Độ nghiêng quỹ đạo 1.13288
Kinh độ của điểm nút lên 38.59052
Acgumen của cận điểm 151.36519
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8961 Schoenobaenus (2702 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8961 Schoenobaenus
4513--8961-schoenobaenus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)