User Tools

Site Tools


4514--9073-yoshinori-la-gi

Yoshinori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9073
Tên thay thế 1994 ER
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9891041
Viễn điểm quỹ đạo 2.5511053
Độ lệch tâm 0.1237831
Chu kỳ quỹ đạo 1249.3015190
Độ bất thường trung bình 125.51677
Độ nghiêng quỹ đạo 6.48037
Kinh độ của điểm nút lên 114.88433
Acgumen của cận điểm 334.83030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9073 Yoshinori (1994 ER) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9073 Yoshinori
4514--9073-yoshinori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)