User Tools

Site Tools


4515--9217-kitagawa-la-gi

9217 Kitagawa (tên chỉ định: 1995 WN) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Ryuji Kitagawa, a professor ở Hiroshima University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4515--9217-kitagawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)