User Tools

Site Tools


4520--10079-meunier-la-gi

Meunier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10079
Tên thay thế 1989 XD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0231608
Viễn điểm quỹ đạo 3.2482552
Độ lệch tâm 0.2324033
Chu kỳ quỹ đạo 1562.9473801
Độ bất thường trung bình 128.36226
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14459
Kinh độ của điểm nút lên 124.42937
Acgumen của cận điểm 260.62989
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10079 Meunier (1989 XD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1989 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the Belgian sculptor và painter Constant Meunier.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10079 Meunier
4520--10079-meunier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)