User Tools

Site Tools


4521--10215-lavilledemirmont-la-gi

Lavilledemirmont
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Sarounová
Nơi khám phá Ondrejov
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10215
Tên thay thế 1997 SQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5113791
Viễn điểm quỹ đạo 3.4339573
Độ lệch tâm 0.1551768
Chu kỳ quỹ đạo 1872.0527844
Độ bất thường trung bình 29.03146
Độ nghiêng quỹ đạo 0.70651
Kinh độ của điểm nút lên 59.34444
Acgumen của cận điểm 305.44858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10215 Lavilledemirmont (1997 SQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1997 bởi L. Sarounová ở Ondrejov. Nó được đặt theo tên của nhà thơ Pháp Jean de La Ville de Mirmont (1864–1914).[1]

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 726
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10215 Lavilledemirmont
4521--10215-lavilledemirmont-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)