User Tools

Site Tools


4522--10374-etampes-la-gi

10374 Etampes là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1198.3046785 ngày (3.28 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
4522--10374-etampes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)