User Tools

Site Tools


4523--7678-onoda-la-gi

Onoda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7678
Tên thay thế 1996 CW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8793029
Viễn điểm quỹ đạo 3.4529047
Độ lệch tâm 0.0905848
Chu kỳ quỹ đạo 2057.7193713
Độ bất thường trung bình 249.69853
Độ nghiêng quỹ đạo 8.88101
Kinh độ của điểm nút lên 344.58081
Acgumen của cận điểm 342.53551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

7678 Onoda (1996 CW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 2 năm 1996 bởi A. Nakamura ở Kuma.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7678 Onoda
4523--7678-onoda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)