User Tools

Site Tools


4524--10557-rowland-la-gi

Rowland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10557
Đặt tên theo Henry Augustus Rowland
Tên thay thế 1993 RL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2021759
Viễn điểm quỹ đạo 2.4890919
Độ lệch tâm 0.0611596
Chu kỳ quỹ đạo 1312.1660059
Độ bất thường trung bình 13.55732
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59419
Kinh độ của điểm nút lên 307.36643
Acgumen của cận điểm 71.47640
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10557 Rowland (1993 RL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10557 Rowland
4524--10557-rowland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)