User Tools

Site Tools


4525--8041-masumoto-la-gi

Masumoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Uto
Nơi khám phá Kashihara
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8041
Tên thay thế 1993 VR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1308337
Viễn điểm quỹ đạo 3.1157045
Độ lệch tâm 0.1877182
Chu kỳ quỹ đạo 1551.8963182
Độ bất thường trung bình 194.51561
Độ nghiêng quỹ đạo 11.43333
Kinh độ của điểm nút lên 247.89185
Acgumen của cận điểm 105.65536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

8041 Masumoto (1993 VR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1993 bởi F. Uto ở Kashihara.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8041 Masumoto
4525--8041-masumoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)