User Tools

Site Tools


4526--8182-akita-la-gi

Akita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Yanai và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8182
Tên thay thế 1992 TX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6333451
Viễn điểm quỹ đạo 3.1278145
Độ lệch tâm 0.0858281
Chu kỳ quỹ đạo 1785.7402392
Độ bất thường trung bình 66.02539
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86138
Kinh độ của điểm nút lên 17.08556
Acgumen của cận điểm 357.60580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8182 Akita (1992 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1992 bởi M. Yanai và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8182 Akita
4526--8182-akita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)