User Tools

Site Tools


4528--8498-ufa-la-gi

Ufa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8498
Tên thay thế 1990 RM17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6475558
Viễn điểm quỹ đạo 3.3440106
Độ lệch tâm 0.1162392
Chu kỳ quỹ đạo 1893.9303268
Độ bất thường trung bình 129.94886
Độ nghiêng quỹ đạo 10.25871
Kinh độ của điểm nút lên 342.80243
Acgumen của cận điểm 46.91670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8498 Ufa (1990 RM17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8498 Ufa
4528--8498-ufa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)