User Tools

Site Tools


4529--8667-fontane-la-gi

Fontane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8667
Đặt tên theo Theodor Fontane
Tên thay thế 1991 GH10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1678074
Viễn điểm quỹ đạo 2.6630618
Độ lệch tâm 0.1025187
Chu kỳ quỹ đạo 1371.1701646
Độ bất thường trung bình 324.18282
Độ nghiêng quỹ đạo 6.83404
Kinh độ của điểm nút lên 51.68592
Acgumen của cận điểm 11.24975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8667 Fontane (1991 GH10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8667 Fontane
4529--8667-fontane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)