User Tools

Site Tools


4530--8804-eliason-la-gi

Eliason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8804
Tên thay thế 1981 JB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0488882
Viễn điểm quỹ đạo 3.2691784
Độ lệch tâm 0.0348667
Chu kỳ quỹ đạo 2050.8302843
Độ bất thường trung bình 257.95362
Độ nghiêng quỹ đạo 12.96008
Kinh độ của điểm nút lên 44.06759
Acgumen của cận điểm 215.14272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

8804 Eliason (1981 JB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1981 bởi C. S. và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8804 Eliason
4530--8804-eliason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)