User Tools

Site Tools


4531--8962-noctua-la-gi

Noctua
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8962
Tên thay thế 2771 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9551857
Viễn điểm quỹ đạo 3.4408425
Độ lệch tâm 0.0759310
Chu kỳ quỹ đạo 2088.9064099
Độ bất thường trung bình 64.52727
Độ nghiêng quỹ đạo 4.75720
Kinh độ của điểm nút lên 39.18085
Acgumen của cận điểm 25.48528
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

8962 Noctua (2771 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8962 Noctua
4531--8962-noctua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)