User Tools

Site Tools


4532--9074-yosukeyoshida-la-gi

Yosukeyoshida
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9074
Tên thay thế 1994 FZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9197782
Viễn điểm quỹ đạo 2.8221630
Độ lệch tâm 0.1902986
Chu kỳ quỹ đạo 1333.4835725
Độ bất thường trung bình 287.25406
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69483
Kinh độ của điểm nút lên 100.37317
Acgumen của cận điểm 132.72536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9074 Yosukeyoshida (1994 FZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1994 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9074 Yosukeyoshida
4532--9074-yosukeyoshida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)