User Tools

Site Tools


4533--9218-ishiikazuo-la-gi

9218 Ishiikazuo (tên chỉ định: 1995 WV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 20 tháng 11 năm 1995. Nó được đặt theo tên Kazuo Ishii.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4533--9218-ishiikazuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)