User Tools

Site Tools


4534--9384-aransio-la-gi

Aransio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9384
Tên thay thế 1993 TP26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8295880
Viễn điểm quỹ đạo 3.4801484
Độ lệch tâm 0.1031042
Chu kỳ quỹ đạo 2046.7757625
Độ bất thường trung bình 42.14507
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31584
Kinh độ của điểm nút lên 121.92211
Acgumen của cận điểm 76.58523
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

9384 Aransio (1993 TP26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9384 Aransio
4534--9384-aransio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)