User Tools

Site Tools


4537--9897-malerba-la-gi

Malerba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tombelli và U. Munari
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9897
Tên thay thế 1996 CX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7738180
Viễn điểm quỹ đạo 2.6706642
Độ lệch tâm 0.2017887
Chu kỳ quỹ đạo 1209.9994760
Độ bất thường trung bình 38.30731
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37282
Kinh độ của điểm nút lên 126.90094
Acgumen của cận điểm 227.18609
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9897 Malerba (1996 CX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi M. Tombelli và U. Munari ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9897 Malerba
4537--9897-malerba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)