User Tools

Site Tools


4538--10088-digne-la-gi

Digne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10088
Tên thay thế 1990 SG8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9094871
Viễn điểm quỹ đạo 2.7708251
Độ lệch tâm 0.1840343
Chu kỳ quỹ đạo 1307.5721759
Độ bất thường trung bình 237.27392
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44570
Kinh độ của điểm nút lên 91.18199
Acgumen của cận điểm 24.51081
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10088 Digne (1990 SG8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên phụ trấn Pháp phía nam thuộc Digne-les-Bains.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10088 Digne
4538--10088-digne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)