User Tools

Site Tools


4539--10216-popastro-la-gi

Popastro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. P. Laurie
Nơi khám phá Church Stretton
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10216
Tên thay thế 1997 SN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3693767
Viễn điểm quỹ đạo 3.1457807
Độ lệch tâm 0.1407764
Chu kỳ quỹ đạo 1672.5930666
Độ bất thường trung bình 54.75716
Độ nghiêng quỹ đạo 5.70054
Kinh độ của điểm nút lên 148.95374
Acgumen của cận điểm 290.09765
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10216 Popastro (1997 SN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1997 bởi S. P. Laurie ở Church Stretton.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10216 Popastro
4539--10216-popastro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)