User Tools

Site Tools


4540--10375-michiokuga-la-gi

Michiokuga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Akimasa Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10375
Đặt tên theo Michio Kuga
Tên thay thế 1996 HM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0703472
Viễn điểm quỹ đạo 2.7011264
Độ lệch tâm 0.1321980
Chu kỳ quỹ đạo 1345.9601846
Độ bất thường trung bình 177.26151
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11890
Kinh độ của điểm nút lên 351.96690
Acgumen của cận điểm 127.02832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.3

10375 Michiokuga (1996 HM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1996 bởi Akimasa Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10375 Michiokuga
4540--10375-michiokuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)