User Tools

Site Tools


4541--10558-karlstad-la-gi

Karlstad
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10558
Đặt tên theo Karlstad
Tên thay thế 1993 RB7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0407515
Viễn điểm quỹ đạo 2.6473959
Độ lệch tâm 0.1293996
Chu kỳ quỹ đạo 1310.8569910
Độ bất thường trung bình 67.11436
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64001
Kinh độ của điểm nút lên 190.53088
Acgumen của cận điểm 124.26597
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10558 Karlstad (1993 RB7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10558 Karlstad
4541--10558-karlstad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)