User Tools

Site Tools


4542--10739-lowman-la-gi

Eades
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eugene M. và Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10739
Tên thay thế 1988 JB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.8962259
Viễn điểm quỹ đạo 4.3925831
Độ lệch tâm 0.3969523
Chu kỳ quỹ đạo 2036.6013468
Độ bất thường trung bình 326.11322
Độ nghiêng quỹ đạo 20.05048
Kinh độ của điểm nút lên 149.79879
Acgumen của cận điểm 83.82983
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10739 Lowman (1988 JB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Eugene M. và Carolyn S. Shoemaker phát hiện vào năm 1988 và tiểu hành tinh này được đặt theo tên của Margaret D. Lowman.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10739 Lowman
  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4542--10739-lowman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)