User Tools

Site Tools


4543--7679-asiago-la-gi

Asiago
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Munari, U., Tombelli, M.
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 15 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7679
Tên thay thế 1996 CA9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1885439
Viễn điểm quỹ đạo 2.9466175
Độ lệch tâm 0.1476241
Chu kỳ quỹ đạo 1502.7425051
Độ bất thường trung bình 13.99378
Độ nghiêng quỹ đạo 13.34951
Kinh độ của điểm nút lên 169.40982
Acgumen của cận điểm 295.34392
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7679 Asiago (1996 CA9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày February 15th, 1996 bởi Munari, U., Tombelli, M. ở Cima Ekar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7679 Asiago
4543--7679-asiago-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)