User Tools

Site Tools


4544--8043-fukuhara-la-gi

Fukuhara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8043
Tên thay thế 1994 XE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1084246
Viễn điểm quỹ đạo 2.5572720
Độ lệch tâm 0.0962016
Chu kỳ quỹ đạo 1301.4520481
Độ bất thường trung bình 303.99973
Độ nghiêng quỹ đạo 8.44314
Kinh độ của điểm nút lên 74.41677
Acgumen của cận điểm 344.61620
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8043 Fukuhara (1994 XE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8043 Fukuhara
4544--8043-fukuhara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)