User Tools

Site Tools


4545--8184-luderic-la-gi

Luderic
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8184
Tên thay thế 1992 WL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8831958
Viễn điểm quỹ đạo 3.1597070
Độ lệch tâm 0.0457580
Chu kỳ quỹ đạo 1918.3235387
Độ bất thường trung bình 273.85500
Độ nghiêng quỹ đạo 10.78785
Kinh độ của điểm nút lên 46.54570
Acgumen của cận điểm 78.35357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

8184 Luderic (1992 WL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1992 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8184 Luderic
4545--8184-luderic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)