User Tools

Site Tools


4546--8327-weihenmayer-la-gi

Weihenmayer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8327
Đặt tên theo Erik Weihenmayer
Tên thay thế 1981 JE3
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2916891
Viễn điểm quỹ đạo 3.0613995
Độ lệch tâm 0.1437881
Chu kỳ quỹ đạo 1599.4109902
Độ bất thường trung bình 56.08149
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41464
Kinh độ của điểm nút lên 202.05861
Acgumen của cận điểm 32.43831
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8327 Weihenmayer (1981 JE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. S. và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8327 Weihenmayer
4546--8327-weihenmayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)