User Tools

Site Tools


4547--8500-hori-la-gi

Hori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8500
Tên thay thế 1990 TU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5740930
Viễn điểm quỹ đạo 3.4226878
Độ lệch tâm 0.1415084
Chu kỳ quỹ đạo 1896.4032815
Độ bất thường trung bình 137.40484
Độ nghiêng quỹ đạo 12.33253
Kinh độ của điểm nút lên 209.20673
Acgumen của cận điểm 174.80447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8500 Hori (1990 TU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8500 Hori
4547--8500-hori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)