User Tools

Site Tools


4548--8668-satomimura-la-gi

8668 Satomimura là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1377.3246754 ngày (3.77 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1991.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4548--8668-satomimura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)