User Tools

Site Tools


4549--8805-petrpetrov-la-gi

Petrpetrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8805
Tên thay thế 1981 UM11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9792898
Viễn điểm quỹ đạo 2.7011680
Độ lệch tâm 0.1542324
Chu kỳ quỹ đạo 1307.6331596
Độ bất thường trung bình 165.74981
Độ nghiêng quỹ đạo 2.76811
Kinh độ của điểm nút lên 184.95124
Acgumen của cận điểm 186.43422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8805 Petrpetrov (1981 UM11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8805 Petrpetrov
4549--8805-petrpetrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)