User Tools

Site Tools


4550--8963-collurio-la-gi

Collurio
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8963
Tên thay thế 4651 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8356446
Viễn điểm quỹ đạo 3.5908584
Độ lệch tâm 0.1175155
Chu kỳ quỹ đạo 2103.8535760
Độ bất thường trung bình 248.22918
Độ nghiêng quỹ đạo 0.37389
Kinh độ của điểm nút lên 203.76335
Acgumen của cận điểm 9.11122
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8963 Collurio (4651 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8963 Collurio
4550--8963-collurio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)