User Tools

Site Tools


4551--9076-shinsaku-la-gi

Shinsaku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 8 tháng 5 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9076
Tên thay thế 1994 JT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1642850
Viễn điểm quỹ đạo 2.3968414
Độ lệch tâm 0.0509866
Chu kỳ quỹ đạo 1257.9448389
Độ bất thường trung bình 132.86785
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32251
Kinh độ của điểm nút lên 169.07529
Acgumen của cận điểm 306.76925
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

9076 Shinsaku (1994 JT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 5 năm 1994 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9076 Shinsaku
4551--9076-shinsaku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)