User Tools

Site Tools


4552--9220-yoshidayama-la-gi

9220 Yoshidayama (tên chỉ định: 1995 XL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takao Kobayashi ở Ōizumi Observatory ở Ōizumi, Gunma Prefecture, Nhật Bản, ngày 15 tháng 12 năm 1995. Nó được đặt theo tên Yoshidayama, a hill ở Sakyō-ku, Kyoto Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4552--9220-yoshidayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)