User Tools

Site Tools


4553--9385-avignon-la-gi

Avignon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9385
Đặt tên theo Avignon
Tên thay thế 1993 TJ30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3691037
Viễn điểm quỹ đạo 3.9331237
Độ lệch tâm 0.2481694
Chu kỳ quỹ đạo 2043.1230634
Độ bất thường trung bình 274.78619
Độ nghiêng quỹ đạo 14.46163
Kinh độ của điểm nút lên 188.54599
Acgumen của cận điểm 110.03066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9385 Avignon (1993 TJ30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9385 Avignon
4553--9385-avignon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)