User Tools

Site Tools


4554--9556-gaywray-la-gi

9556 Gaywray (tên chỉ định: 1986 GF) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua International Near-Earth Asteroid Survey ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 8 tháng 4 năm 1986. Nó được đặt theo tên Gay Firestone Wray, an astronomy researcher for Smithsonian Astrophysical Observatory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4554--9556-gaywray-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)