User Tools

Site Tools


4555--9900-llull-la-gi

Llull
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Blasco
Nơi khám phá Mallorca, Tây Ban Nha
Ngày khám phá 13 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9900
Đặt tên theo Ramon Llull
Tên thay thế 1997 LL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6895826
Viễn điểm quỹ đạo 2.5926296
Độ lệch tâm 0.2108833
Chu kỳ quỹ đạo 1144.3416992
Độ bất thường trung bình 181.68709
Độ nghiêng quỹ đạo 3.49161
Kinh độ của điểm nút lên 136.97650
Acgumen của cận điểm 119.72371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9900 Llull (1997 LL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 6 năm 1997 bởi M. Blasco ở Mallorca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9900 Llull
4555--9900-llull-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)