User Tools

Site Tools


4556--10089-turgot-la-gi

Turgot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10089
Đặt tên theo Anne Robert Jacques Turgot, Baron de Laune
Tên thay thế 1990 SS9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9067201
Viễn điểm quỹ đạo 2.8518883
Độ lệch tâm 0.1986228
Chu kỳ quỹ đạo 1340.5202596
Độ bất thường trung bình 250.18061
Độ nghiêng quỹ đạo 3.32340
Kinh độ của điểm nút lên 93.05231
Acgumen của cận điểm 326.36180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10089 Turgot (1990 SS9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi Eric Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the eighteenth century French economist và statesman Anne-Robert-Jacques Turgot.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10089 Turgot
4556--10089-turgot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)