User Tools

Site Tools


4557--10217-richardcook-la-gi

Richardcook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL Near-Earth Asteroid Tracking program
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10217
Tên thay thế 1997 SN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9392932
Viễn điểm quỹ đạo 3.2924698
Độ lệch tâm 0.2586464
Chu kỳ quỹ đạo 1545.3453254
Độ bất thường trung bình 174.76690
Độ nghiêng quỹ đạo 13.21063
Kinh độ của điểm nút lên 357.62658
Acgumen của cận điểm 2.15825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

10217 Richardcook (1997 SN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997 bởi Chương trình truy vết thiên thạch gần Trái Đất JPL ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10217 Richardcook
4557--10217-richardcook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)