User Tools

Site Tools


4558--10559-yukihisa-la-gi

Yukihisa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10559
Tên thay thế 1993 SJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7897846
Viễn điểm quỹ đạo 2.7285756
Độ lệch tâm 0.2077725
Chu kỳ quỹ đạo 1240.2941812
Độ bất thường trung bình 147.86182
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64953
Kinh độ của điểm nút lên 171.92295
Acgumen của cận điểm 141.52691
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10559 Yukihisa (1993 SJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10559 Yukihisa
4558--10559-yukihisa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)