User Tools

Site Tools


4559--10740-fallersleben-la-gi

Fallersleben
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10740
Đặt tên theo August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Tên thay thế 1988 RX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3666874
Viễn điểm quỹ đạo 2.9630528
Độ lệch tâm 0.1118939
Chu kỳ quỹ đạo 1588.9582935
Độ bất thường trung bình 187.05444
Độ nghiêng quỹ đạo 0.40781
Kinh độ của điểm nút lên 135.65925
Acgumen của cận điểm 236.11230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10740 Fallersleben (1988 RX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10740 Fallersleben
4559--10740-fallersleben-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)